KARGO BEDAVA

Gizlilik Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Tanımlar:

Easygo-Online Ltd Sti: Lastikturk.com sitesindeki tüm haklara sahip ve sadece site üzerinden aracılık hizmeti veren, verdiği hizmetler karşılığında komisyon alan firma. Alıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı Satıcı: Sitede sunulan hizmetler aracılığı ile mülkiyetine sahip olduğu ürünleri sadece kendisine tanınan koşullar altında site içerisinde diğer kullanıcılara yönelik satışa sunan firma. Site: www.lastikturk.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Sözleşme Maddeleri

• Site’nin kullanım koşulları aşağıda belirtilmiştir. Sitemize üye olarak, veya üye olmadan alışveriş yaptığınız takdirde bu sözleşmeyi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz.

• Site sahibi sitede hali hazırda bulunan tüm içeriği, tüm formları ve kullanım koşullarını değiştirme ve dilediğinde yeni eklentiler yapma hakkını kendinde saklı tutar. Lastikturk.com site içeriğinde yaptığı değişiklikler veya eklentileri belirli tarih aralıklarında sitede yayınlar ve siteyi kullanan gerçek ve tüzel kişiler bu değişiklikleri önceden kabul etmiş sayılır.

• Bu Site’nin sahibi Easygo-Online LTD. ŞTİ’dir ve Mehmet Akif Ersoy Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. No:51 Kirazlıtepe Büyük Çamlıca/İstanbul adresinde ikamet etmektedir.

• Lastikturk, site içerisinde yayınladığı her türlü ek hizmetleri hangilerinin ücrete tabi olduğunu belirlemekte serbesttir. Bu ücretleri dilediğinde artırabilir veya azaltabilir.

• Lastikturk.com’un sağladığı hizmetlerden yararlananlar ve kullanıcılar yalnızca hukuka uygun ve kişisel amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site kapsamında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

• Lastikturk.com sitesi üzerinden üçüncü kişiler tarafından yayınlanan her türlü görsel ve işitsel reklamların yasal sorumluluğu reklamı veren gerçek veya tüzel kişilere aittir.

• Lastikturk.com site içi satışlarda aracılık hizmeti vermektedir. Satılan ürünlerden sorumlu değildir. Satıcı firmalar ürün detay sayfasında belirtilen teknik özelliklere sahip ürün veya ürünleri alıcıya teslim etmekle yükümlüdürler. Yanlış ürün tesliminde yanlış ürünü geri almak ve doğru ürünü teslim etmek zorunluluğu o ürünü satan firmaya aittir.

• Lastikturk.com üzerinden verilen bir sipariş eğer satıcı firmanın elinde kalmamış ise ve satıcı firma bu satılan ürünü tedarik edemiyorsa alıcının ücreti hiç bir kesinti olmadan aynen iade edilir. Bu tür bir sorunla karşılaşılmaması için alıcıların satıcı firma ile sipariş vermeden önce iletişime geçip stok teyidi almaları ürün detay sayfasında tavsiye edilmiştir.

• Kullanıcılar, Lastikturk.com sitesini kullanarak diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların aleyhinde hiçbir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcıların kullanım koşulların ve hukuk kurallarına aykırı faaliyetlerinden Lastikturk.com kesinlikle sorumlu değildir.

• Kullanıcılar tarafından Lastikturk.com’a iletilen tüm içerikler tamamen kendi sorumlulukları altındadır. Lastikturk.com bu bilgilerin hukuk kurallarına uygunluğunu takip etmek ve araştırmakla yükümlü değildir.

• Kullanıcılar site kapsamında Türk Ticaret Kanunu hükümlerince haksız rekabete sebebiyet vermeyeceğini ve Lastikturk.com ile üçüncü şahısların ticari itibarına zarar vermeyeceğini taahhüt eder.

• Lastikturk.com, site kapsamında verilen hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını gizli tutar. Lastikturk.com, bu hakkı herhangi bir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Lastikturk.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızlı bir şekilde yerine getirmek zorundadır. Lastikturk.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri lüzumlu görüldüğü takdirde Lastikturk.com tarafından da yapılabilir. Lastikturk.com tarafından istenilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan veya çıkabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tümüyle kullanıcılara aittir.

• Lastikturk.com üzerinden Lastikturk.com’un yönetiminde olamayan üçüncü şahıslarca yönetilen sitelere verilen linkler o siteyi ve içeriğini desteklemek amaçlı değil sadece referans kolaylığı sağlanması amacıyladır. Link verilen bu sitelerin içeriğinden hiçbir şekilde Lastikturk.com sorumlu değildir.

• Lastikturk.com, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri gizlilik politikası, kullanıcılarla ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Lastikturk.com aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

• Bu site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodları vb. tüm elemanları (hepsi birden "LASTİKTURK. COM’nun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Lastikturk.com’a veya ilgili hak sahibine aittir. Kullanıcılar, Lastikturk.com hizmetlerini, Lastikturk.com bilgilerini ve Lastikturk.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Lastikturk.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşulları kapsamında Lastikturk.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Lastikturk.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

• İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Lastikturk.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Lastikturk.com; Lastikturk.com hizmetleri, Lastikturk.com bilgileri, Lastikturk.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, Lastikturk.com ticari markaları, Lastikturk.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Site Kullanım Koşullarında Değişiklikler

• Lastikturk.com, tamamen kendi isteğiyle işbu Kullanım Koşullarını sitede ilan etmek koşuluyla dilediği zaman değiştirebilir. Değişiklik yapılan Kullanım Koşulları ilan edildikleri tarihte geçerli olacaktır. İşbu Kullanım koşulları kullanıcının tek tarflı beyanı ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

• Hukuki olarak mücbir sebep sayılan durumlarda, Lastikturk.com işbu Kullanım Koşullarını geç uygulama (ifa etme) veya uygulamama nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Lastikturk.com açısından herhangi bir tazminat sorumluluğu yoktur. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Lastikturk.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun dışında iş burada sayılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

• İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük ve Kabul

• İşbu Kullanım Koşulları, Lastikturk.com tarafından site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. Lastikturk.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir. İlgili değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Kullanım Koşulları 01.07.2008 tarihinde son halini alarak (versiyon 1.0.) ve SİTE üzerinden yayınlanarak; siteyi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün olup yürürlüğe konmuştur. İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Lastikturk.com hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.